EGZAMIN 'POŁÓWKOWY' 2015 - REGULAMIN

Sprawy Kołowe

Moderatorzy: Baker, Zarząd Koła

adamm
Posty: 823
Rejestracja: 15 kwie 2009 16:15

EGZAMIN 'POŁÓWKOWY' 2015 - REGULAMIN

Post autor: adamm »

Regulamin egzaminu ‘ połówkowego'


1. Wewnętrzny egzamin „połówkowy” odbędzie się na terenie Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego i Beskidu Średniego. Obszar egzaminowania obejmuje miasta: Bielsko-Białą, Żywiec, Suchą Beskidzką i Wadowice.
Egzaminowany musi posiadać jednak wiedze interdyscyplinarną z zakresu terenu uprawnień od Zakopianki (drogi DK7 i DK47) na zachód.

2. Osoba przystępująca do egzaminu, musi spełnić następujące wymagania:
a) posiadać zdane wszystkie egzaminy pisemne, które odbyły się do dnia 31.05.2015r, potwierdzone odpowiednimi wpisami w indeksie,
b) posiadać zdane egzaminy z topografii szczegółowej Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego i Beskidu Średniego,
c) mieć zdany egzamin z terenoznawstwa.
Egzaminowany ma obowiązek stawienia się z uzupełnionym indeksem w środę przed egzaminem lub w innym terminie ustalonym przez Zarząd Koła.

3. Egzamin trwa jeden dzień i odbędzie się 27.06.2015r (sobota). O miejscu rozpoczęcia egzaminu kursantów poinformuje Zarząd Koła. Meta egzaminu znajdować się będzie na bazie namiotowej SKPB Katowice na przeł. Głuchaczki.

4. Egzamin składa się z trzech niezależnych części:
- terenowej,
- miejskiej,
- "autokarowej".
Zaliczenia są od siebie niezależne, aby zdać egzamin należy zaliczyć wszystkie części.

5. W czasie egzaminu pytania mające wpływ na ocenę końcową mają prawo zadawać jedynie egzaminatorzy.

6. O długości trwania egzaminów poszczególnych osób decydują egzaminatorzy.

7. Egzaminowany nie może w czasie egzaminu korzystać z niedozwolonych pomocy, takich jak skrypty, przewodniki i inne materiały.

8. W czasie egzaminu nie można korzystać z mapy. Wyjątkiem od tej zasady jest jej użycie jedynie:
a) na początku prowadzenia
b) w sytuacji zmiany wcześniej wyznaczonej trasy
c) na wyraźne zezwolenie egzaminatorów.

9. W czasie egzaminu można korzystać z kompasu w powyższych sytuacjach dotyczących mapy, a także w przypadku ograniczonej widoczności (mgła).

10. Aby przystąpić do egzaminu, każdy egzaminowany jest zobowiązany posiadać wyposażenie niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki zgodnie z informacjami przekazanymi na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w górach. W szczególności przypominamy o obowiązku posiadania:
a) apteczki
b) latarki
c) mapy terenu uprawnień

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy zwrócić się do szefostwa kursu lub Zarządu Koła.

12. Końcowy wynik egzaminu jest przekazywany uczestnikowi dopiero po konsultacjach egzaminatorów z pełnym składem komisji egzaminacyjnej na mecie egzaminu. Ocena komisji jest ostateczna.

13. Egzaminują przewodnicy wyznaczeni do tego przez Zarząd. Organizacją egzaminu zajmuje się Zarząd SKPB Katowice oraz szefostwo kursu.


Dodatkowe informacje:


14. Część terenowa obejmuje poruszanie się w terenie górskim, w szczególności poza wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia grupy.
Część "autokarowa" obejmuje prowadzenie pojazdu egzaminacyjnego w pozycji pilota / przewodnika. Oceniana jest metodyka, przygotowanie merytoryczne, orientacja w terenie. Szczególna uwaga zwracana jest na obszary pozornie "martwe" krajoznawczo - odcinki poza miastami, przejazdy między miejscowościami, drogi leśne, etc.
Część miejska obejmuje poruszanie się z grupą po mieście. Oceniane są metodyka, przygotowanie merytoryczne oraz orientacja w terenie miejskim.

15. Egzamin „połówkowy” nie jest obowiązkowy. Brak podejścia do egzaminu zostanie odnotowany z indeksie.

16. W przypadku zaliczenia egzaminu „połówkowego” kursant otrzymuje 5 talonów noclegowych w Chacie SKPB Katowice na Zagroniu. Zaliczenie egzaminu zostanie odnotowane w indeksie.

17. W przypadku nie zaliczenia egzaminu „połówkowego” kursant ma prawo do dalszego uczestnictwa w kursie na ogólnie określonych zasadach regulaminu kursu.
Nie zaliczenie egzaminu zostanie odnotowane w indeksie.
ODPOWIEDZ